ေျမာက္ဒဂံု၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္းမေပၚ ရွိ ငွားရန္ရွိေသာ ေျမညီိထပ္

Primary tabs

ဓာတ္ပံု (Detail) မ်ား

အိမ္ၿခံေျမဆိုင္ရာ အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ား

Master အိပ္ခန္းမ်ား: 
အိပ္ခန္းမ်ား: 
ေရခ်ိဳးခန္းမ်ား: 
အထပ္အျမင့္: 
ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္း: 
950Sqft
ေစ်းနွဳန္း: 
6 Lks
အခ်က္အလက္မ်ား: 
ေျမာက္ဒဂံု၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္းမေပၚ, 19’x50’, Hall, ထပ္ခိုးပါ၊ တိုက္သစ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ေနရာေကာင္း - 6 Lks

အျခားပါ၀င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ား

အမည္: 
Malihku Real Estate
ဖုန္းနံပါတ္: 
1527699
9420033424
12305703
အခ်က္အလတ္တင္သူ: