ပန္းဘဲတန္း၊ လမ္း ၃၀ ရွိ ငွားရန္ရွိေသာ Penthouse အခန္း

Primary tabs

ဓာတ္ပံု (Detail) မ်ား

အိမ္ၿခံေျမဆိုင္ရာ အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ား

Master အိပ္ခန္းမ်ား: 
အိပ္ခန္းမ်ား: 
ေလေအးေပးစက္: 
ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္း: 
2 500Sqft
ေစ်းနွဳန္း: 
15 Lks
အခ်က္အလက္မ်ား: 
ပန္းဘဲတန္း၊ လမ္း ၃၀ 2500 Sqft, 2MBR, 1BR, ေလေအးေပးစက္ ၄ လုံး ၊ ေရပူေရေအး ၊ ဓါတ္ေလွကား၊ , generator - 15 Lks

အျခားပါ၀င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ား

အမည္: 
Malihku Real Estate
ဖုန္းနံပါတ္: 
1527699
12305703
9420033424
အခ်က္အလတ္တင္သူ: