ပန္းပဲတန္း ၊ ၂၈ လမ္း ရိွ ငွားရန္ရိွေသာ ေျမညီ တိုက္ခန္း

Primary tabs

ဓာတ္ပံု (Detail) မ်ား

အိမ္ၿခံေျမဆိုင္ရာ အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ား

Master အိပ္ခန္းမ်ား: 
အိပ္ခန္းမ်ား: 
ေရခ်ိဳးခန္းမ်ား: 
အထပ္အျမင့္: 
ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္း: 
693Sqft
ေစ်းနွဳန္း: 
8 Lks
အခ်က္အလက္မ်ား: 
ပန္းပဲတန္း ၊ ၂၈ လမ္း ၊ 21’ x 33’ ( 693 Sqft ) , ေျမညီထပ္ ၊ Hall ၊ RC ခင္း ၊ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ အဆင္ေျပ - 8 Lks

အျခားပါ၀င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ား

အမည္: 
Malihku Real Estate
ဖုန္းနံပါတ္: 
1527699
12305703
9420033424
အခ်က္အလတ္တင္သူ: