ပန္းပဲတန္း၊ ၃၂ လမ္း (အထက္ဘေလာက္)ရွိ ငွားရန္ရွိေသာ တုိက္ခန္း

Primary tabs

ဓာတ္ပံု (Detail) မ်ား

အိမ္ၿခံေျမဆိုင္ရာ အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ား

Master အိပ္ခန္းမ်ား: 
အိပ္ခန္းမ်ား: 
ေရခ်ိဳးခန္းမ်ား: 
အထပ္အျမင့္: 
ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္း: 
1 250Sqft
ေစ်းနွဳန္း: 
10 Lks
အခ်က္အလက္မ်ား: 
ပန္းပဲတန္း၊ ၃၂ လမ္း (အထက္ဘေလာက္)၊ 25’ x 50’, 1F, 3BR, လူေနရန္/ရုံးခန္းဖြင္႔ရန္ သင္႔ေတာ္ - 10Lks

အျခားပါ၀င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ား

အမည္: 
Malihku Real Estate
ဖုန္းနံပါတ္: 
1527699
12305703
9420033424
အခ်က္အလတ္တင္သူ: