တာေမြ၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ ၾသဘာလမ္း ေရာင္းရန္ရွိေသာ ပထမထပ္တိုက္ခန္း

Primary tabs

ဓာတ္ပံု (Detail) မ်ား

အိမ္ၿခံေျမဆိုင္ရာ အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ား

Master အိပ္ခန္းမ်ား: 
အိပ္ခန္းမ်ား: 
ေရခ်ိဳးခန္းမ်ား: 
အထပ္အျမင့္: 
ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္း: 
900Sqft
ေစ်းနွဳန္း: 
600Lks
အခ်က္အလက္မ်ား: 
တာေမြ၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ ၾသဘာလမ္း, 15’x60’, 1F, 2BR, ေၾကြခင္း၊ ကိုရီးယားပါေကး၊ ဘိုထိုင္ပါ၊ - 600 Lks

အျခားပါ၀င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ား

အမည္: 
malihku realestate
ဖုန္းနံပါတ္: 
1527699
12305703
9420033424
အခ်က္အလတ္တင္သူ: